Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Šušmáková Jitka
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:40 - 13:25
7
13:35 - 14:20
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
11
17:20 - 18:05
Mon 6/12
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Tue 7/12
3.B S2
3b
AJ
7.P AjD
7p
AJ
1.B RJ
5.P RJ
J 33
Rj
Suplovací pohotovost Poh
Wed 8/12
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Thu 9/12
2.A RJ
2.B RJ
J 33
Rj
PedD
PedD
PedD
Fri 10/12
5.P AJ2
3p
AJ
2.A RJ
2.B RJ
2b
Rj
4.P Aj1
1a
AJ
3.B S2
3b
KAJ
1.B RJ
5.P RJ
5p
Rj
DCH1
DCH1
DCH1
DCH1
Suplovací pohotovost Poh
Powered by