Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
v

Změny v rozvrhu Monday 30. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Čechová Libuše - - .. ..
Makovcová Dagmar .. .. .... .. .. - - .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babincová Iva
1 změna ČJL 6.P SamS
2 změna ČJL 2.B SamS
Blažek Pavel
1 navíc Ch 8.P (PŘ) CH za odpadlou
4 přesun >> Ch 4.P na 7. hod
6 změna Ch 2.A SamS
7 přesun << Ch 4.P CH z 4. hod
Čech Rostislav
3 změna B 2.B SamS
4 změna M 1.A (S2) SamS
5 změna M 1.A (S1) SamS
8 odpadá VV 5.P (Vv) zrušeno
9 odpadá VV 5.P (Vv) zrušeno
Doskočilová Iveta
3 změna AJ 2.A (S1) SamS
4 změna AJ 2.P (Aj1) SamS
7 změna AJ 1.B (S2) SamS
Dvořák Martin
1 změna B 2.A SamS
2 odpadá TV 3.P (Chl) zrušeno
3 odpadá TV 8.P (Chl) zrušeno
4 odpadá TV 8.P (Chl) zrušeno
5 odpadá TV 6.P (Chl) zrušeno
6 odpadá TV 6.P (Chl) zrušeno
8 odpadá TV 4.P (Chl) zrušeno
Dvořáková Zdeňka
2 odpadá TV 3.P (Dív) zrušeno
3 odpadá TV 8.P (Dív) zrušeno
4 odpadá TV 8.P (Dív) zrušeno
5 odpadá TV 6.P (Dív) zrušeno
6 odpadá TV 6.P (Dív) zrušeno
8 odpadá TV 4.P (Dív) zrušeno
Havel Karel
4 navíc B 8.P (PŘ)+ IVTN za odpadlou
4 přesun >> B 5.P na 6. hod
6 přesun << B 5.P DisV z 4. hod
Hejdová Libuše
2 změna NJ 2.A (Nj) SamS
Jirsa Tomáš
2 změna D 6.P SamS
4 navíc Z 4.A (SV) 4a za odpadlou
8 změna Z 3.B SamS
Jírů Josef
4 změna F 4.A (ME)+ zrušeno
7 odpadá F 3.A (AJ1) zrušeno
8 odpadá F 3.A (AJ1) zrušeno
Mácová Vladimíra
1 změna ČJL 7.P SamS
2 přesun << D 1.P 1p z 3. hod
3 přesun << ČJL 8.P 8p z 7. hod
3 přesun >> D 1.P na 2. hod
4 změna ČJL 3.P SamS
6 změna D 1.A SamS
7 přesun >> ČJL 8.P na 3. hod
Mácová Smolíková Pavlína
3 změna OV 3.P SamS
Mazanec Petr
1 změna M 3.B SamS
2 změna F 1.B SamS
6 navíc M 3.B SamS za odpadlou
7 odpadá M 3.B (NJ1) zrušeno
Němcová Hana
2 změna Z 1.A SamS
3 přesun << Z 1.P 1p z 1.12. 7. hod
4 změna Z 2.B SamS
8 změna Z 2.A SamS
Nerad Oldřich
1 změna Ch 1.B SamS
4 změna B 6.P SamS
7 změna Ch 2.P SamS
Plášil Pavel
1 změna M 2.B SamS
Provázek Josef
1 změna IVT 5.P (S2) SamS
2 změna IVT 5.P (S2) SamS
7 změna IVT 2.B (IT 2) SamS
8 změna IVT 2.B (IT 2) SamS
Strnadová Ilona
1 změna ZSV 3.A SamS
6 odpadá ČJL 3.B (NJ1) zrušeno
7 navíc ČJL 3.B DisV za odpadlou
Stuchlík Boleslav
3 změna AJ 2.A (S2) SamS
4 změna D 3.B SamS
7 změna AJ 1.B (S1) SamS
Špička Vojtěch
2 změna Z 3.A SamS
3 změna M 3.A (AJ1) SamS
4 změna M 3.A (Aj2) SamS
Šrůtková Ludmila
1 změna F 2.P SamS
2 změna Ch 3.B SamS
6 přesun << Ch 6.P DisV z 8. hod
7 změna Ch 5.P SamS
8 přesun >> Ch 6.P na 6. hod
Šušmáková Jitka
3 změna AJ 6.P (AjD) SamS
8 změna Rj 1.B (RJ)+ SamS
Turečková Jana
4 změna NJ 7.P (NJ1) SamS
6 změna NJ 3.A (Nj) SamS
8 změna NJ 1.B (NJ1) SamS
Vaňková Ivana
4 změna NJ 7.P (NJ2) SamS
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 Z SamS změna NH
4 M S2 SamS změna CR
5 M S1 SamS změna CR
6 D SamS změna MV
8 Rj RJ SamS změna Su
1.B
1 Ch SamS změna NO
2 F SamS změna Mz
4 VV odpadá (MD)
5 VV odpadá (MD)
7 AJ S2 SamS změna DI
7 AJ S1 SamS změna Sc
8 NJ NJ1 SamS změna TJ
8 Rj RJ SamS změna Su
1.P
2 D 1p přesun << MV z 3. hod
3 Z 1p přesun << NH z 1.12. 7. hod
2.A
1 B SamS změna DM
2 NJ Nj SamS změna HL
3 AJ S1 SamS změna DI
3 AJ S2 SamS změna Sc
6 Ch SamS změna BP
8 Z SamS změna NH
2.B
1 M SamS změna Pl
2 ČJL SamS změna Bb
3 B SamS změna CR
4 Z SamS změna NH
7 IVT IT 2 SamS změna Pv
8 IVT IT 2 SamS změna Pv
2.P
1 F SamS změna SR
4 AJ Aj1 SamS změna DI
7 Ch SamS změna NO
3.A
1 ZSV SamS změna St
2 Z SamS změna Sp
3 M AJ1 SamS změna Sp
4 M Aj2 SamS změna Sp
6 NJ Nj SamS změna TJ
7 F AJ1 odpadá (Ji)
8 F AJ1 odpadá (Ji)
3.B
1 M SamS změna Mz
2 Ch SamS změna SR
4 D SamS změna Sc
6 M SamS navíc Mz
7 ČJL DisV navíc St
8 Z SamS změna JT
3.P
1 VV odpadá (MD)
2 TV Dív odpadá (Dk)
2 TV Chl odpadá (DM)
3 OV SamS změna MP
4 ČJL SamS změna MV
4.A
4 Z SV 4a navíc JT
4 B IVTN navíc Ha
4 F ME odpadá (Ji)
8 ZE ME odpadá (CL)
9 ZE ME odpadá (CL)
4.B
8 ZE ME odpadá (CL)
9 ZE ME odpadá (CL)
4.P
4 Ch přesun >> na 30.11. 7. hod
7 Ch CH přesun << BP z 4. hod
8 TV Dív odpadá (Dk)
8 TV Chl odpadá (DM)
5.P
1 IVT S2 SamS změna Pv
2 IVT S2 SamS změna Pv
4 B přesun >> na 30.11. 6. hod
6 B DisV přesun << Ha z 4. hod
7 Ch SamS změna SR
8 VV Vv odpadá (CR)
8 HV Hv odpadá (MD)
9 VV Vv odpadá (CR)
9 HV Hv odpadá (MD)
6.P
1 ČJL SamS změna Bb
2 D SamS změna JT
3 AJ AjD SamS změna Su
4 B SamS změna NO
5 TV Dív odpadá (Dk)
5 TV Chl odpadá (DM)
6 Ch DisV přesun << SR z 8. hod
8 Ch přesun >> na 30.11. 6. hod
7.P
1 ČJL SamS změna MV
4 NJ NJ1 SamS změna TJ
4 NJ NJ2 SamS změna VI
8.P
1 Ch CH navíc BP
3 ČJL 8p přesun << MV z 7. hod
4 B IVTN navíc Ha
4 TV Chl odpadá (DM)
4 TV Dív odpadá (Dk)
7 ČJL přesun >> na 30.11. 3. hod
8 ZE ME odpadá (CL)
9 ZE ME odpadá (CL)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou