Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 13. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mácová Smolíková Pavlína .. .. - - .... .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Blažek Pavel
5 změna SCh 8.P (PŘ)+ zrušeno
6 změna SCh 8.P (PŘ)+ zrušeno
Čech Rostislav
3 změna M 1.A SamS
Doskočilová Iveta
2 změna AJ 1.B (S2) SamS
Hejdová Libuše
0 změna KNJ 4.B (KNJ)+ SamS
2 změna NJ 3.B (NJ1) SamS
4 odpadá NJ 8.P (NjH) zrušeno
6 změna NJ 1.B (NJ2)+ SamS
Jirsa Tomáš
2 změna Z 6.P SamS
3 změna D 6.P SamS
Kratochvílová Jarmila
5 změna D 2.P SamS
Lukšová Jana
1 změna ČJL 1.A SamS
8 změna ČJL 5.P SamS
Mácová Vladimíra
1 změna ČJL 8.P SamS
5 změna ČJL 7.P SamS
Mazanec Petr
3 změna M 4.B SamS
Němcová Hana
3 přesun << Z 5.P SamS z 9. hod
9 přesun >> Z 5.P na 3. hod
Petrák Aleš
5 změna SCvM 8.P (ME)+ SamS
6 změna SCvM 8.P (ME)+ SamS
Plášil Pavel
1 změna M 7.P (Aj1) SamS
2 změna M 7.P (Aj2) SamS
3 změna M2 4.A (Př)+ SamS
Provázek Josef
2 změna IVT 2.A (S2) SamS
3 změna IVT 2.A (S2) SamS
5 změna IVT 4.P (S2) SamS
Strnadová Ilona
1 změna ČJL 2.A SamS
Špička Vojtěch
2 změna M 8.P SamS
7 změna Z 3.A SamS
Šrůtková Ludmila
4 změna F 2.P SamS
5 změna Ch 4.B (PŘ) SamS
Šušmáková Jitka
5 změna AJ 6.P (AjD) SamS
Vejborová Jitka
1 změna NJ 4.B (NjV2) SamS
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 ČJL SamS změna JL
3 M SamS změna CR
6 NJ NJ2 SamS změna HL
1.B
2 AJ S2 SamS změna DI
6 NJ NJ2 SamS změna HL
2.A
1 ČJL SamS změna St
2 IVT S2 SamS změna Pv
3 IVT S2 SamS změna Pv
7 ZSV odpadá (MP)
2.P
4 F SamS změna SR
5 D SamS změna Kt
3.A
7 Z SamS změna Sp
3.B
2 NJ NJ1 SamS změna HL
4.A
0 KNJ KNJ SamS změna HL
3 M2 ME SamS změna Pl
3 M2 SamS změna Pl
5 SCvM ME SamS změna Pt
5 SCh odpadá (BP)
6 SCvM ME SamS změna Pt
6 SCh odpadá (BP)
4.B
0 KNJ KNJ SamS změna HL
1 NJ NjV2 SamS změna VJ
3 M SamS změna Mz
5 Ch SamS změna SR
5 SCvM ME SamS změna Pt
6 SCvM ME SamS změna Pt
4.P
5 IVT S2 SamS změna Pv
5.P
2 ZSV odpadá (MP)
3 Z SamS přesun << NH z 9. hod
6 FJ Fj odpadá (MP)
8 ČJL SamS změna JL
9 Z přesun >> na 13.5. 3. hod
6.P
1 ZSV odpadá (MP)
2 Z SamS změna JT
3 D SamS změna JT
5 AJ AjD SamS změna Su
7.P
1 M Aj1 SamS změna Pl
2 M Aj2 SamS změna Pl
5 ČJL SamS změna MV
8.P
0 KNJ KNj SamS změna HL
1 ČJL SamS změna MV
2 M SamS změna Sp
4 NJ NjH odpadá (HL)
5 SCvM ME SamS změna Pt
5 SCh odpadá (BP)
6 SCvM ME SamS změna Pt
6 SCh odpadá (BP)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou