Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 24. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
8.P Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Blažek Pavel .... .. .. -
Coufalová Petra .. .. .. -
Daňhelová Jana - - - - - -
Dvořák Martin .. .. .. .. .. - - - - -
Jirsa Tomáš - - -
Mácová Vladimíra .. .. .. .. - - -
Mácová Smolíková Pavlína .. .. - - .. .. -
Makovcová Dagmar - .. ..
Petrák Aleš - - - - .. .. - - - -
Popelková Kateřina - .. .. .. - -
Rafaj Pavel - - - - .. .. -
Strnadová Ilona .. .. - - - - - -
Špička Vojtěch - - -
Šrůtková Ludmila - .. .. -
Šušmáková Jitka .. .. - -
Trnka Jaroslav - - - >> - - -
Zíková Stanislava .... .. .. - - - - -
Zvolánková Irena .. - .. .... .. - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4b Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
J 33 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
J 37 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Babincová Iva
5 přesun << ČJL 7.P 7p z 23.5. 8. hod
Blažek Pavel
6 přesun << Ch 1.A CH z 7. hod
7 přesun >> Ch 1.A na 6. hod
8 změna SCh 8.P (Př)+
9 změna SCh 8.P (Př)+
2. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Coufalová Petra
1. - 3. les., 5. les.Obecný pedagogický dohled
Čečák Michal
1 navíc M 4.P 4p za odpadlou
2 navíc M 4.P 4p za odpadlou
Čech Rostislav
2 navíc M 3.A 3a za odpadlou
3 navíc M 3.A 3a za odpadlou
Daňhel Radek
3 přesun >> AJ 1.P (S2) na 5. hod
5 přesun << AJ 1.P (S2) J 23 z 3. hod
Daňhelová Jana
4 odpadá M 3.P zrušeno
5. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Doskočilová Iveta
1 navíc AJ 3.P 3p za odpadlou
5 odpadá AJ 3.P (Aj1) zrušeno
Dvořák Martin
1. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Dvořáková Zdeňka
2 odpadá TV 3.P (Dív) zrušeno
3 odpadá TV 2.B (Dív) zrušeno
4 navíc TV 3.P 3p za odpadlou
5 navíc TV 3.P mim za odpadlou
6 přesun << TV 6.P (Dív) Tv1 z 8. hod
7 přesun << TV 6.P (Dív) Tv1 z 9. hod
8 přesun >> TV 6.P (Dív) na 6. hod
9 přesun >> TV 6.P (Dív) na 7. hod
Havel Karel
1 navíc B 6.P 6p za odpadlou
3 navíc B 2.A B za odpadlou
5 změna SCvB 8.P (Vše)+
6 navíc TV 6.P (Chl) TvOA za odpadlou
7 navíc TV 6.P (Chl) TvOA za odpadlou
Hejdová Libuše
2 odpadá NJ 4.B (NJ1)
3 odpadá Rj 4.A (Rj)
Jirsa Tomáš
4 přesun >> Z 1.A na 23.5. 2. hod
8. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Jírů Josef
1 změna F 8.P (ME)+
Kratochvíl Karel
2 odpadá ČJL 4.A (Aj2)
4 přesun << ČJL 2.B 2b z 26.5. 5. hod
5 změna SD 4.B (SV)+
6 přesun << D 2.B 2b z 23.5. 7. hod
Kratochvílová Jarmila
3 navíc D 3.P 3p za odpadlou
4 změna FJ 4.P (FJ) 6p
5 navíc OV 2.P 2p za odpadlou
6 změna FJ 5.P (Fj) 4p
8 přesun >> D 3.A na 25.5. 1. hod
Kubíček Jan
1 změna F 8.P (Př)+
4 přesun << F 7.P F z 7. hod
7 přesun >> F 7.P na 4. hod
Lukšová Jana
3 navíc ČJL 6.P 6p za odpadlou
4 odpadá ČJL 6.P (S2) zrušeno
Mácová Vladimíra
3 navíc ČJL 1.A 1a za odpadlou
4 navíc ČJL 1.A 1a za odpadlou
1. - 2. les., 5. - 7. les., 9. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Mácová Smolíková Pavlína
5 změna FJ 6.P (Fj) 8p
Makovcová Dagmar
4 přesun << HV 1.P Hv z 7. hod
7 přesun >> HV 1.P na 4. hod
8 přesun >> HV 3.P na 25.5. 4. hod
Mazanec Petr
2 přesun << F 1.A 1a z 8. hod
3 přesun << F 2.B F z 25.5. 8. hod
6 navíc M 7.P 7p za odpadlou
8 přesun >> F 1.A na 2. hod
Němcová Hana
3 přesun << Z 1.P 1p z 4. hod
4 přesun >> Z 1.P na 3. hod
6 přesun << Z 2.P 4a z 7. hod
7 přesun >> Z 2.P na 6. hod
Nerad Oldřich
8 navíc Ch 1.B (S1) LCh za odpadlou
Nováková Eliška
3 odpadá Šj 4.A (Šj)
Petrák Aleš
1. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Plášil Jiří
1 změna IVT 1.B (S2) IVTd
2 změna IVT 1.B (S2) IVTd
8 přesun >> IVT 2.B (S1) na 26.5. 5. hod
9 přesun >> IVT 2.B (S1) na 26.5. 6. hod
Plášil Pavel
3 přesun >> M 1.A na 23.5. 1. hod
4 odpadá M 8.P
5 změna M2 8.P (Př)+
6 změna M2 8.P (Př)+
Popelková Kateřina
3. - 8. les.Obecný pedagogický dohled
Provázek Josef
1 navíc IVT 2.A IVTN za odpadlou
2 navíc IVT 2.A IVTN za odpadlou
8 přesun >> IVT 2.B (S2) na 26.5. 5. hod
9 přesun >> IVT 2.B (S2) na 26.5. 6. hod
Rafaj Pavel
1. - 7. les.Obecný pedagogický dohled
Sankotová Jana
3 změna AJ 1.B (S1) 1b
4 změna KAJ 3.A (S2) 1b
6 navíc KAJ 3.A (S2) 3a za odpadlou
8 přesun << AJ 2.A (S2) 2a z 27.5. 6. hod
Strnadová Ilona
3 odpadá ČJL 3.A (S1) zrušeno
1. - 2. les., 5. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Špička Vojtěch
2 přesun << Z 3.P 3p z 3. hod
3 přesun >> Z 3.P na 2. hod
4 odpadá M 4.A (Aj2)
8. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Šrůtková Ludmila
6 přesun << F 1.P 1p z 23.5. 3. hod
8 odpadá Ch 2.A (S1) zrušeno
9 odpadá Ch 2.A (S1) zrušeno
2. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Trnka Jaroslav
1 změna SVS2 8.P (SV)+ zrušeno
2 přesun << ZSV 5.P 5p z 27.5. 3. hod
3. - 5. les., 7. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Turečková Jana
2 odpadá NJ 8.P (NJ1)
3 odpadá NJ 4.A (Nj)
Vaňková Ivana
2 odpadá NJ 8.P (NJ2)
Vejborová Jitka
2 odpadá NJ 4.B (Nj2)
Zíková Stanislava
4 odpadá AJ 4.B (AJ2)
2. - 3. les., 5. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Zvolánková Irena
4 odpadá AJ 4.B (AJ1) zrušeno
2. - 3. les., 5. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 F 1a přesun << Mz z 8. hod
3 ČJL 1a navíc MV
4 ČJL 1a navíc MV
5 ČJL odpadá (MV)
6 Ch CH přesun << BP z 7. hod
7 Ch přesun >> na 24.5. 6. hod
8 F přesun >> na 24.5. 2. hod
1.B
1 IVT S2 IVTd změna PJ
2 IVT S2 IVTd změna PJ
3 AJ S1 1b změna Sa
3 AJ S2 odpadá (Zk)
6 Rj RJ odpadá (Su)
8 Ch S1 LCh navíc NO
1.P
3 Z 1p přesun << NH z 4. hod
4 HV Hv přesun << MD z 7. hod
5 AJ S2 J 23 přesun << Dn z 3. hod
5 TV Chl odpadá (Pp)
6 F 1p přesun << SR z 23.5. 3. hod
7 HV přesun >> na 24.5. 4. hod
2.A
1 IVT IVTN navíc Pv
2 IVT IVTN navíc Pv
3 B B navíc Ha
7 AJ S1 odpadá (Zv)
8 AJ S2 2a přesun << Sa z 27.5. 6. hod
8 Ch S1 odpadá (SR)
9 Ch S1 odpadá (SR)
2.B
3 F F přesun << Mz z 25.5. 8. hod
4 ČJL 2b přesun << Kr z 26.5. 5. hod
6 D 2b přesun << Kr z 23.5. 7. hod
7 ZSV přesun >> na 25.5. 6. hod
8 IVT S1 přesun >> na 26.5. 5. hod
8 IVT S2 přesun >> na 26.5. 5. hod
9 IVT S1 přesun >> na 26.5. 6. hod
9 IVT S2 přesun >> na 26.5. 6. hod
2.P
4 B odpadá (Pp)
5 OV 2p navíc Kt
6 Z 4a přesun << NH z 7. hod
7 Z přesun >> na 24.5. 6. hod
3.A
2 M 3a navíc CR
3 M 3a navíc CR
4 KAJ S2 1b změna Sa
6 KAJ S2 3a navíc Sa
6 ZSV odpadá (MP)
8 D přesun >> na 25.5. 1. hod
3.B
1 AJ S1 odpadá (Cf)
3.P
1 AJ 3p navíc DI
2 Z 3p přesun << Sp z 3. hod
3 D 3p navíc Kt
4 TV 3p navíc Dk
5 TV mim navíc Dk
7 FJ Fj odpadá (MP)
8 HV přesun >> na 25.5. 4. hod
4.A
1 B Vše odpadá (DM)
1 SVS2 SV odpadá (Tr)
0. - 11. les. Obecná absence třídy
4.B
1 B Vše odpadá (DM)
1 SVS2 SV odpadá (Tr)
4 AJ AJ1 odpadá (Zv)
0. - 11. les. Obecná absence třídy
4.P
1 M 4p navíc CM
2 M 4p navíc CM
4 FJ FJ 6p změna Kt
5 NJ NJ1 odpadá (RP)
5.P
2 ZSV 5p přesun << Tr z 27.5. 3. hod
6 FJ Fj 4p změna Kt
6 NJ NJ1 odpadá (RP)
6 Rj RJ odpadá (Su)
6.P
1 B 6p navíc Ha
3 ČJL 6p navíc LJ
4 ČJL S2 odpadá (LJ)
4 M S1 odpadá (BP)
5 FJ Fj 8p změna MP
6 TV Chl TvOA navíc Ha
6 TV Dív Tv1 přesun << Dk z 8. hod
6 D odpadá (MV)
7 TV Chl TvOA navíc Ha
7 TV Dív Tv1 přesun << Dk z 9. hod
8 TV Dív přesun >> na 24.5. 6. hod
9 TV Dív přesun >> na 24.5. 7. hod
7.P
4 F F přesun << KJ z 7. hod
5 ČJL 7p přesun << Bb z 23.5. 8. hod
6 M 7p navíc Mz
7 F přesun >> na 24.5. 4. hod
8.P
1 B Vše odpadá (DM)
1 SVS2 SV odpadá (Tr)
0. - 11. les. Obecná absence třídy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou