Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 7. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Doskočilová Iveta Su - - .. .. - ..
Hartmanová Kateřina - - - - .. - .. - -
Jirsa Tomáš - - -
Kratochvílová Jarmila - - .. -
Mácová Smolíková Pavlína .... - ..
Plášil Jiří .. .. Pv Pv - - - - -
Popelková Kateřina - - Ha Ha .. - - - -
Sankotová Jana .. .. -
Špička Vojtěch - .. .. .. - - .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Dvořák Martin
2 navíc TV 2.P (Chl) Tv1 přespočetná hod.
Dvořáková Zdeňka
2 navíc TV 2.P (Dív) TvH přespočetná hod.
Havel Karel
3 spojeno (Pp Nem) TV 8.P (Dív) TvH
4 spojeno (Pp Nem) TV 8.P (Dív) TvH
Jirsa Tomáš
8. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Kubíček Jan
3 přesun << F 5.P 5p z 8. hod
8 přesun >> F 5.P na 3. hod
Lacina Štěpán
7 přesun << D 1.A 1a z 8. hod
8 přesun >> D 1.A na 7. hod
Mazanec Petr
5 přesun << F 3.A 3a z 8.12. 5. hod
Palová Simona
8 přesun >> ZSV 6.P na 6.12. 4. hod
Plášil Pavel
8 navíc F 7.P (S1) LF do úvazku
9 navíc F 7.P (S1) LF do úvazku
Provázek Josef
3 spojeno (PJ Nem) IVT 2.A (S1) IVTN
3 změna IVT 2.A (S2) IVTN
4 spojeno (PJ Nem) IVT 2.A (S1) IVTN
4 změna IVT 2.A (S2) IVTN
Sankotová Jana
4 přesun << AJ 6.P (Aj2) 6p z 6.12. 4. hod
Šimková Jana
7 navíc VV 4.P 4p za odpadlou
8 navíc VV 4.P 4p za odpadlou
Šušmáková Jitka
1 spojeno (DI Nem) AJ 1.P (S1) 4p
4 přesun << AJ 6.P (Aj1) BC z 6.12. 4. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
7 D 1a přesun << LS z 8. hod
8 D přesun >> na 7.12. 7. hod
1.B
5 B odpadá (Pp)
1.P
1 AJ S1 4p spojí Su (DI)
2.A
3 IVT S1 IVTN spojí Pv (PJ)
3 IVT S2 IVTN změna Pv
4 IVT S1 IVTN spojí Pv (PJ)
4 IVT S2 IVTN změna Pv
2.B
1 IVT S1 odpadá (PJ)
2 IVT S1 odpadá (PJ)
2.P
2 TV Chl Tv1 navíc DM
2 TV Dív TvH navíc Dk
2 Z odpadá (Sp)
7 D odpadá (Kt)
3.A
5 F 3a přesun << Mz z 8.12. 5. hod
3.P
7 VV odpadá (SJ)
8 VV odpadá (SJ)
4.A
6 AJ S2 odpadá (Sa)
4.B
4 AJ S2 odpadá (DI)
5 AJ S1 odpadá (DI)
4.P
7 VV 4p navíc SJ
8 VV 4p navíc SJ
5.P
3 F 5p přesun << KJ z 8. hod
7 FJ Fj odpadá (MP)
8 F přesun >> na 7.12. 3. hod
6.P
4 AJ Aj2 6p přesun << Sa z 6.12. 4. hod
4 AJ Aj1 BC přesun << Su z 6.12. 4. hod
4 Z odpadá (Sp)
7 Ch odpadá (HK)
8 ZSV přesun >> na 6.12. 4. hod
7.P
7 KAJ AjD odpadá (DI)
8 F S1 LF navíc Pl
9 F S1 LF navíc Pl
8.P
3 TV Dív TvH spojí Ha (Pp)
4 TV Dív TvH spojí Ha (Pp)
5 KAJ S1 odpadá (Sa)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou