Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 20. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Doskočilová Iveta Zk .. .... - .. .. -
Mazanec Petr .. -
Vaňková Ivana - - - - - - - ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Babincová Iva
3 odpadá ČJL 7.P (AjZ) zrušeno
4 navíc ČJL 7.P 6p za odpadlou
Blažek Pavel
1 navíc PS 8.P (PS)+ LCh přespočetná hod.
2 navíc PS 4.B (PS)+ LCh přespočetná hod.
5 přesun << Ch 3.A CH z 21.10. 8. hod
7 přesun << Ch 2.P CH z 21.10. 2. hod
8 navíc Ch 5.P (S1) LCh za odpadlou
9 navíc Ch 5.P (S1) LCh za odpadlou
Čech Rostislav
1 změna M 2.A DisV
Dvořák Martin
8 odpadá TV 4.P (Chl) zrušeno
9 odpadá TV 4.P (Chl) zrušeno
Havel Karel
5 změna B 2.A DisV
8 navíc B 6.P (S1) LB do úvazku
9 navíc B 6.P (S1) LB do úvazku
Jirsa Tomáš
8 změna Z 4.B (SV)+ zrušeno
9 změna Z 4.B (SV)+ zrušeno
Jírů Josef
4 přesun >> F 1.B na 21.10. 3. hod
7 odpadá F 2.P (S2) zrušeno
8 odpadá F 2.P (S2) zrušeno
Kratochvíl Karel
1 změna LVP 8.P (LVE)+ zrušeno
2 změna LVP 8.P (LVE)+ zrušeno
4 přesun << D 1.B 1b z 21.10. 2. hod
Lukšová Jana
2 změna ČJL 2.A DisV
8 přesun << HV 2.P Hv z 21.10. 1. hod
Mácová Vladimíra
4 změna D 2.A DisV
Mazanec Petr
3 navíc M 7.P 7p za odpadlou
Němcová Hana
8 výměna << Z 1.B 1b z 21.10. 6. hod
Nerad Oldřich
8 výměna >> B 1.B na 21.10. 6. hod
Strnad Ladislav
8 změna ZSV 2.A DisV
Špička Vojtěch
9 přesun >> Z 4.A (Vše)+ na 19.10. 8. hod
Šrůtková Ludmila
3 změna Ch 2.A DisV
7 změna F 2.A DisV
Trnka Jaroslav
1 navíc LVP 8.P (LVE)+ IVTN za odpadlou
2 navíc LVP 8.P (LVE)+ IVTN za odpadlou
Zíková Stanislava
1 změna AJ 3.P (Aj2) 3p
1 spojeno (DI Absc) AJ 3.P (Aj1) 3p
Změny v rozvrzích tříd
1.B
4 D 1b přesun << Kr z 21.10. 2. hod
8 Z 1b výměna << NH z 21.10. 6. hod
2.A
1 M DisV změna CR
2 ČJL DisV změna LJ
3 Ch DisV změna SR
4 D DisV změna MV
5 B DisV změna Ha
7 F DisV změna SR
8 ZSV DisV změna SD
2.B
2 AJ S2 odpadá (DI)
2.P
7 Ch CH přesun << BP z 21.10. 2. hod
8 HV Hv přesun << LJ z 21.10. 1. hod
3.A
5 Ch CH přesun << BP z 21.10. 8. hod
6 AJ S1 odpadá (DI)
3.P
1 AJ Aj2 3p změna Zk
1 AJ Aj1 3p spojí Zk (DI)
4.A
1 LVP LVE IVTN navíc Tr
1 PS PS LCh navíc BP
2 LVP LVE IVTN navíc Tr
2 PS PS LCh navíc BP
9 Z SV přesun >> na 19.10. 8. hod
9 Z ME přesun >> na 19.10. 8. hod
9 Z Vše přesun >> na 19.10. 8. hod
4.B
1 PS PS LCh navíc BP
1 LVP LVE IVTN navíc Tr
2 LVP LVE IVTN navíc Tr
2 PS PS LCh navíc BP
8 Z Vše odpadá (JT)
8 Z ME odpadá (JT)
8 Z SV odpadá (JT)
9 Z Vše odpadá (JT)
9 Z ME odpadá (JT)
9 Z SV odpadá (JT)
4.P
8 TV Chl odpadá (DM)
9 TV Chl odpadá (DM)
5.P
8 Ch S1 LCh navíc BP
8 Ch S2 odpadá (BP)
9 Ch S1 LCh navíc BP
9 Ch S2 odpadá (BP)
6.P
8 B S1 LB navíc Ha
8 B S2 odpadá (Ha)
9 B S1 LB navíc Ha
9 B S2 odpadá (Ha)
7.P
3 M 7p navíc Mz
4 ČJL 6p navíc Bb
8.P
1 LVP LVE IVTN navíc Tr
1 PS PS LCh navíc BP
2 PS PS LCh navíc BP
2 LVP LVE IVTN navíc Tr
8 NJ NJ2 odpadá (VI)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou