Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 31. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
7.P Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
8.P Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Babincová Iva .. .. .. .... .. .. .. .. -
Blažek Pavel - - - - .. .. - - .. .. -
Fišar Vít - - - .... - - - - - - -
Havel Karel - .. .... .... - Dk Dk .. .. - -
Šimková Jana - SR MD MD - ....
Zvolánková Irena .. .. - .. - .. - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Blažek Pavel
0. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Coufalová Petra
3 odpadá AJ 4.B (S1)
Čečák Michal
2 výměna << M 1.P (S2) 1p z 3. hod
2 přesun >> M 3.B na 29.5. 4. hod
3 výměna >> M 1.P (S2) na 2. hod
Čech Rostislav
4 odpadá M 3.A (S1)
5 odpadá M 4.A
6 odpadá M 3.A (S2)
Daňhel Radek
2 výměna << AJ 1.P (S1) J 23 z 3. hod
3 výměna >> AJ 1.P (S1) na 2. hod
5 odpadá KAJ 7.P (S2)
Daňhelová Jana
7 změna Dg 8.P (DG)+
8 změna Dg 8.P (DG)+
Doskočilová Iveta
1 odpadá AJ 1.B (S2)
4 odpadá AJ 4.A (S1)
5 změna KAJ 3.B (S2) IVTN
6 změna AJ 3.B (S2) IVTN
7 přesun << AJ 3.B (S2) IVTN z 30.5. 7. hod
Doubek Josef
1 změna PN 8.P (PN)+
2 změna PN 8.P (PN)+
Dvořák Martin
7 odpadá TV 1.B (Chl) zrušeno
8 odpadá TV 1.B (Chl) zrušeno
Dvořáková Zdeňka
5 spojeno (Ha PedD) TV 1.A (Chl) Tv1
6 spojeno (Ha PedD) TV 1.A (Chl) Tv1
7 odpadá TV 1.B (Dív) zrušeno
8 odpadá TV 1.B (Dív) zrušeno
Hartmanová Kateřina
3 odpadá Ch 1.B
Havel Karel
0. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Hejdová Libuše
3 odpadá NJ 7.P (Nj1)
Jirsa Tomáš
7 změna D 8.P (JV)+
Jírů Lukáš
7 změna ZE 8.P (ZE)+
8 změna ZE 8.P (ZE)+
Lukšová Jana
2 odpadá ČJL 7.P
4 odpadá ČJL 3.A (S2)
6 odpadá ČJL 3.A (S1)
Mácová Vladimíra
5 odpadá ČJL 1.B (S1) zrušeno
6 odpadá ČJL 1.B (S2) zrušeno
Mácová Smolíková Pavlína
1 odpadá ZSV 7.P
3 odpadá FJ 7.P (Fj)
7 změna ZSV 8.P (VŠV)+
8 změna ZSV 8.P (VŠV)+
Maděrová Lucie
3 přesun << VV 3.P 3p z 8. hod
8 přesun >> VV 3.P na 3. hod
Makovcová Dagmar
3 spojeno (SJ PedD) HV 5.P (Vv) Hv
4 spojeno (SJ PedD) HV 5.P (Vv) Hv
Matějka Daniel
1 změna L 8.P (L)+
2 změna L 8.P (L)+
Mazanec Petr
1 změna PS 8.P (PS)+
2 změna PS 8.P (PS)+
5 přesun << F 2.A F z 30.5. 8. hod
Němcová Hana
3 přesun >> Z 3.P na 1.6. 4. hod
5 odpadá Z 3.A
Palová Simona
2 odpadá ZSV 1.B
3 odpadá ZSV 3.A
Petrák Aleš
2 výměna >> F 1.P na 3. hod
3 výměna << F 1.P 1p z 2. hod
Plášil Pavel
5 odpadá M 1.B (S2) zrušeno
6 odpadá M 1.B (S1) zrušeno
Sankotová Jana
2 odpadá AJ 3.A (S2)
5 odpadá KAJ 7.P (S1)
Strnadová Ilona
1 změna SČJ 8.P (SČJ)+
2 změna SČJ 8.P (SČJ)+
3 odpadá ČJL 4.A
Stuchlík Boleslav
4 odpadá AJ 4.A (S2)
Šimková Jana
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Špička Vojtěch
1 změna SZ 8.P (SZ)+
2 přesun << Z 3.B 3b z 29.5. 4. hod
8 odpadá Z 3.B zrušeno
Šrůtková Ludmila
2 supl. (SJ PedD) F 2.P F za odpadlou
7 odpadá Ch 7.P
Šušmáková Jitka
3 odpadá AJ 4.B (S2)
4 odpadá KAJ 8.P (AjŠ)
Turečková Jana
3 odpadá NJ 7.P (Nj2)
Vejborová Jitka
5 odpadá NJ 4.B (Nj1)
6 odpadá NJ 4.B (Nj2)
Zíková Stanislava
8 změna AJ2 8.P (JV)+
Změny v rozvrzích tříd
1.A
5 TV Chl Tv1 spojí Dk (Ha)
6 TV Chl Tv1 spojí Dk (Ha)
1.B
1 AJ S1 odpadá (Zv)
5 ČJL S1 odpadá (MV)
5 M S2 odpadá (Pl)
6 ČJL S2 odpadá (MV)
6 M S1 odpadá (Pl)
7 TV Chl odpadá (DM)
7 TV Dív odpadá (Dk)
8 TV Chl odpadá (DM)
8 TV Dív odpadá (Dk)
1. - 6. les. Obecná absence třídy
1.P
2 M S2 1p výměna << CM z 3. hod
2 AJ S1 J 23 výměna << Dn z 3. hod
2 F výměna >> na 31.5. 3. hod
3 F 1p výměna << Pt z 2. hod
2.A
5 F F přesun << Mz z 30.5. 8. hod
8 Ch S1 odpadá (BP)
9 Ch S1 odpadá (BP)
2.P
2 F F supluje SR (SJ)
3.A
0. - 10. les. Obecná absence třídy
3.B
2 Z 3b přesun << Sp z 29.5. 4. hod
5 KAJ S2 IVTN změna DI
6 AJ S2 IVTN změna DI
6 AJ S1 odpadá (Zv)
7 AJ S2 IVTN přesun << DI z 30.5. 7. hod
8 Z odpadá (Sp)
3.P
3 VV 3p přesun << ML z 8. hod
8 VV přesun >> na 31.5. 3. hod
4.A
0. - 10. les. Obecná absence třídy
4.B
0. - 10. les. Obecná absence třídy
5.P
3 HV Vv Hv spojí MD (SJ)
4 HV Vv Hv spojí MD (SJ)
6.P
1 HV HV odpadá (Bb)
2 HV HV odpadá (Bb)
7.P
0. - 10. les. Obecná absence třídy
8.P
0. - 10. les. Obecná absence třídy
Pedagogický dohled u třídy:
1.B
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Šimková Jana