Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 7. 2.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.A
4.A
4.B
7.P
8.P
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Doskočilová Iveta .. - .. .. - - ..
Fišar Vít - - - - - - - - - - -
Havel Karel .. .. .. - - - - - .. .. -
Jírů Josef - -
Jírů Lukáš - - - - - - - - .. .. -
Palová Simona - - .. .. .. - - - -
Šrůtková Ludmila .. .. -
Šušmáková Jitka .. .. .. .. .. ..
Zíková Stanislava - .. .. .. - -
Zvolánková Irena .. .. .. .. - ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BC Absc Absc Absc Absc Absc Absc
A Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Blažek Pavel
4 odpadá M 7.P
8 odpadá Ch 1.A (S2) zrušeno
9 odpadá Ch 1.A (S2) zrušeno
Daňhel Radek
5 odpadá KAJ 7.P (S2)
6 odpadá AJ 7.P (S2)
Daňhelová Jana
2 odpadá M 4.P (S2) zrušeno
3 odpadá M 4.P (S1) zrušeno
Dvořáková Zdeňka
7 navíc TV 5.P (Dív) Tv1 za odpadlou
8 navíc TV 5.P (Dív) Tv1 za odpadlou
9 odpadá TV 5.P (Dív) zrušeno
Fišar Vít
0. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Hartmanová Kateřina
8 navíc B 1.A (S1) LB do úvazku
9 navíc B 1.A (S1) LB do úvazku
Havel Karel
0. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Jírů Josef
3 přesun << F 5.P 5p z 9.2. 7. hod
8 navíc F 1.A (S2) LF do úvazku
9 navíc F 1.A (S2) LF do úvazku
Jírů Lukáš
0. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Maděrová Lucie
2 navíc ČJL 3.P 3p za odpadlou
3 navíc ČJL 3.P 3p za odpadlou
Mazanec Petr
3 navíc M 8.P 8p za odpadlou
8 přesun >> F 2.A na 8.2. 6. hod
Němcová Hana
2 přesun << Z 7.P 1b z 9.2. 6. hod
5 změna Z 4.A (ME)+ přednáška
Nerad Oldřich
6 změna B 8.P (PŘV)+ přednáška
Plášil Pavel
2 přesun >> M 1.B na 4. hod
4 přesun << M 1.B B z 2. hod
6 změna M2 8.P (ME)+ přednáška
Sankotová Jana
5 odpadá KAJ 7.P (S1)
6 odpadá AJ 7.P (S1)
Strnadová Ilona
2 navíc ČJL 4.P 4p za odpadlou
3 navíc ČJL 4.P 4p za odpadlou
Stuchlík Boleslav
1 přesun << D 3.A 4b z 7. hod
7 přesun >> D 3.A na 1. hod
Špička Vojtěch
2 přesun << Z 1.B 2a z 6.2. 8. hod
Šrůtková Ludmila
4. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Šušmáková Jitka
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Zíková Stanislava
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Zvolánková Irena
1. - 6. les.Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd
1.A
8 B S1 LB navíc HK
8 F S2 LF navíc Ji
9 F S2 LF navíc Ji
9 B S1 LB navíc HK
1.B
1 AJ S2 odpadá (DI)
1 AJ S1 odpadá (Zv)
2 Z 2a přesun << Sp z 6.2. 8. hod
4 M B přesun << Pl z 2. hod
2.A
6 AJ S2 odpadá (Zv)
8 F přesun >> na 8.2. 6. hod
2.B
6 Rj RJ odpadá (Su)
3.A
0 SCvB SCvB odpadá (Ha)
1 D 4b přesun << Sc z 7. hod
2 AJ S1 odpadá (Zv)
7 D přesun >> na 7.2. 1. hod
4. - 6. les. přednáška
3.B
0 SCvB SCvB odpadá (Ha)
4 AJ S1 odpadá (Zv)
7 AJ S2 odpadá (DI)
3.P
2 ČJL 3p navíc ML
3 ČJL 3p navíc ML
4.A
3 KAJ S1 odpadá (DI)
4 AJ S1 odpadá (DI)
8 ZE ZE odpadá (JL)
9 ZE ZE odpadá (JL)
skup ME: 4. - 6. les. přednáška
skup PŘV: 4. - 6. les. přednáška
4.B
4 AJ S2 odpadá (Su)
5 KAJ S2 odpadá (Su)
8 ZE ZE odpadá (JL)
9 ZE ZE odpadá (JL)
skup ME: 4. - 6. les. přednáška
skup PŘV: 4. - 6. les. přednáška
4.P
2 ČJL 4p navíc St
3 ČJL 4p navíc St
5.P
1 AJ Aj1 odpadá (Su)
3 F 5p přesun << Ji z 9.2. 7. hod
4 NJ NJ1 odpadá (Zk)
5 ZSV odpadá (PS)
7 TV Dív Tv1 navíc Dk
8 TV Dív Tv1 navíc Dk
8 TV Chl odpadá (Ha)
9 TV Dív odpadá (Dk)
9 TV Chl odpadá (Ha)
6.P
2 AJ AJ2 odpadá (Su)
6 Rj RJ odpadá (Su)
7.P
0 SCvB SCvB odpadá (Ha)
2 Z 1b přesun << NH z 9.2. 6. hod
4. - 6. les. přednáška
8.P
3 M 8p navíc Mz
8 ZE ZE odpadá (JL)
9 ZE ZE odpadá (JL)
skup ME: 4. - 6. les. přednáška
skup PŘV: 4. - 6. les. přednáška
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou